Wij zijn Carnavalsvereniging en zijn opgericht op

07 oktober 1999 in Leeuwarden onder de naam:

C.V. " De Olde Bereleut "

De naam: " De Olde Bereleut " is als volgt samengesteld:

" Olde " staat voor de Oldehove, de bekende scheve toren van Leeuwarden.

" Bere " staat voor de Beerenburg, onze eigen Boomsma uit Leeuwarden.

" Leut " staat natuurlijk voor de leut, het plezier en de lol, die wij beleven.

Onze doelstellingen zijn het organiseren en coördineren van Carnavalsfeesten en daarmee verband houdende activiteiten, alsmede het uitdragen van de Carnavalscultuur. Zoals u al begrepen hebt draait het bij ons om het Carnaval in al zijn facetten. Dit wil dus zeggen dat wij ons ook richten op scholen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en instellingen en gehandicapten.

Wat wij het " sociale Carnaval " noemen.

Wij verzorgen ons eigen Prinsenbal avond en onze eigen Carnavalsfeesten. Deze avonden worden door zo'n 300 tot 450 mensen bezocht. Ook is ons ledental nog steeds groeiende, met daarbij vele adverteerders en sponsoren waar wij als vereniging steeds op kunnen rekenen. Wij hebben ook een zeer fanatieke activiteiten groep, die alle feestversieringen maakt voor onze Vereniging en de Praalwagen, waarmee wij o.a mee rijden in de Carnavalsoptocht in Sneek.

Ook hebben wij al reeds vele scholen en verzorgingstehuizen o.a. Parkhove, Erasmushiem en Abbingahiem in Leeuwarden bezocht. Zelfs heeft onze Prins Paul den Eerste de bal afgetrapt bij S.C. Cambuur. Ons is zelfs niets te gek... Tevens mochten wij vele Carnavalsverenigingen bij ons ontvangen en hebben ook al vele Carnavalsverenigingen in den landen bezocht. Ook bezoeken wij recepties zoals op de Nieuwjaarsborrel van onze Burgermeester en Commissaris van de Koningin van Friesland (dhr. J.A. Jorritsma). Wij als vereniging staat goed aangeschreven wat gezelligheid betreft en hebben vele contacten met zowel in Friesland als daar buiten met vele andere Carnavalsverenigingen.

Voor leden zijn wij ook zeer creatief, wij organiseren voor hen ieder jaar leuke uitstapjes. Zoals Busreis naar een Carnavalsoptocht in Nederland, Haringhappen en Bingo avonden, dit zijn een klein aantal van de activiteiten, die wij voor de leden organiseren.